Lene Bekkemellem

Portefølje

Bacheloroppgave

 

I bacheloroppgaven min har jeg vært med på å planlegge og produsere en opplevelsespakke til Sørlandets nye turistattraksjon: Verdens høyeste frittstående klatretårn – OVER Agder i Lillesand. I prosjektet har jeg sammen med min medstudent Sara Eggan Djurhuus hatt ansvar for å planlegge pakken og produsere innhold.

Pakken består av flere plakater som er plassert i og rundt tårnet og omhandler ulike temaer relatert til tårnet eller klatring. Pakken er rettet mot besøkende som ønsker å ta trappene opp mot toppen av tårnet.

Sammen med disse plakatene har vi også hatt ansvar for å utforme opptaksplaner, manus og storyboard til videoer som skal produseres i tårnet at tårnet står ferdig. 

Under kan du se noe av arbeidet som har vært mitt ansvar under prosjektperioden. 

Mitt ansvarsområde: Produsere tekst, grafikk og layout samt sette plakaten sammen og klargjøre for trykk.

Mitt ansvarsområde: Produsere tekst, grafikk og layout samt sette plakaten sammen og klargjøre for trykk.

Mitt ansvarsområde: Produsere grafikk og layout. Klargjøre plakaten for trykking. 

Grafikk / detaljer

 

Animasjon: Potensiell og kinetisk energi

 

Mitt ansvarsområde: Planlegge og produsere animasjonen. Animasjonen skal være del av en annen video. 

Last ned bachelorrapporten her

© LENE BEKKEMELLEM 2018 – 2021 | lenebekk@hotmail.com | org.nr: 926655051