Lene Bekkemellem

Portefølje

Portrettintervju

Portrettintervju med Elias Solberg Skjellum.

Mine ansvarsområder i denne produksjonen: Filming, lyssetting, lyd og redigering

Portrettintervju med Betina Kjærvik Nylund

Mine ansvarsområder i denne produksjonen: Filming, lyssetting, lyd og redigering

© LENE BEKKEMELLEM 2018 – 2021 | lenebekk@hotmail.com | org.nr: 926655051